محصولات دسته فشارشکن های مکانیکی


سایز فشارشکن
بلوکی/بین راهی
بیشینه لیتراژ فشارشکن
بیشینه فشار کاری فشارشکن(بار)
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

تصویر فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

تصویر فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 400 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

الصورة: فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 315 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

الصورة: فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بلوکی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بلوکی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 315 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

الصورة: فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بلوکی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بلوکی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 315 بار و بیشینه لیتراژ 400 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

back to top