محصولات دسته شیر های کنترل فشار


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

الصورة: شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 12V-DC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 12V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 12V-DC

تماس بگیرید

تصویر فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

الصورة: شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 24V-DC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-DC

تماس بگیرید

تصویر فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 400 لیتر بر دقیقه

تماس بگیرید

الصورة: شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 24V-AC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-AC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-AC

تماس بگیرید

back to top