Recently viewed products

الصورة: شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/2 اینچ فرمان 5/2 دو بوبین ولتاژ بوبین 220V-AC

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/2 اینچ فرمان 5/2 دو بوبین ولتاژ بوبین 220V-AC

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G،1/4G،1/8G با عملگرهای 3/2و5/2و5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

Call for pricing

Picture of  شیر کنترل جهت هیدرولیک  4/2 نرمال H برگشت فنر  سایز 1/2 اینچ تک بوبین ولتاژ 110v-AC

شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/2 نرمال H برگشت فنر سایز 1/2 اینچ تک بوبین ولتاژ 110v-AC

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار

Call for pricing

تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/2 اینچ فرمان 5/3 NO ( وسط باز) ولتاژ بوبین 24V-DC

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/2 اینچ فرمان 5/3 NO ( وسط باز) ولتاژ بوبین 24V-DC

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G،1/4G،1/8G با عملگرهای 3/2و5/2و5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

Call for pricing

Picture of فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه

Call for pricing

back to top